Welkom op onze verzamelsite. Op deze website is een algemeen overzicht opgenomen van onze producten en diensten. Door op onderstaande links te klikken komt u op ons expertiseplatform of ons e-learningplatform terecht (https://expertiseplatform-eckg.nl).

Telefonisch contact diensten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​023-7001210
​Telefonisch contact klachten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​085-0656971

Als u ons belt gaat u ermee akkoord dat wij uw naam en contactgegevens noteren.
Klik hier om naar ons privacybeleid te gaan

Onze missie
​We zijn een mensgerichte en resultaatgerichte onderneming die zich richt op activiteiten voor de zorg-/welzijnssector en onderwijssector in heel Nederland, op basis van de wettelijke kaders en de context waarbinnen ze zich begeven. Zo willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de diensten.

We bieden onze diensten vanuit vijf regionale steunpunten aan zelfstandigen, kleine en middelgrote organisaties. We hebben gedreven medewerkers die hun expertise niet alleen extern inzetten, maar ook intern voor een sterk team.

We leveren zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, leveranciers van medische hulpmiddelen en werkgevers verschillende diensten als oplossing voor het implementeren van wettelijke kaders, richtlijnen en kwaliteitseisen.

Ons logo
Doordat we de behoeftehiërarchie van Maslow, Barrett en Morel als uitgangspunt nemen hebben we continu zicht op de behoeften achter de klacht of de behoeften van de medewerker en organisatie. Van daaruit kunnen verbeterslagen gemaakt worden. Deze driehoeken zijn opgenomen in ons logo. We passen dit niet alleen toe bij de organisaties waar we werkzaam zijn, maar ook binnen onze eigen organisatie.


Ontstaansgeschiedenis

Stichting ECKG is opgericht in 2016 (voorheen Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg sinds 2013). Hierin zijn onze niet-commerciële diensten ondergebracht zonder winstoogmerk.


Commerciële diensten worden geleverd vanuit Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht B.V. (zorgdocumenten, calamiteitenonderzoek en trainingen) en Consultancy Zorg en Welzijn B.V. (Advies en consultancy, interne audits).


We bieden zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers oplossingen om te voldoen aan wettelijke kaders en kwaliteitseisen binnen de eigen sector. We bieden onze klanten een totaalaanbod op gebied van klacht- en gezondheidsrecht. Ook de klanten en medewerkers van deze organisaties zijn onze klanten. Deze driehoeksverhouding is essentieel bij het uitvoeren van de diensten. De medewerker vormt een verbindende factor tussen onze organisatie en onze klant, maar het bestuur zal ook direct betrokken zijn en blijven bij de klant.

De focus van onze diensten ligt nadrukkelijk op de relatie tussen de organisatie en de zorgaanbieder met haar medewerkers.


​We willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de diensten van onze klanten. In de zorg, in onderwijsinstellingen en voor werkgevers.
​Door onze kennis en expertise te delen kunnen we organisaties versterken binnen de eigen context. Hierdoor kan de organisatie zich focussen op de cliënt, leerling of medewerker.

​We zijn continu op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen dit snel toepassen op onze producten en diensten. Dat kan alleen met een sterk team van deskundige medewerkers.

over ons