Welkom op onze verzamelsite. Op deze website is een algemeen overzicht opgenomen van onze producten en diensten. Door op onderstaande links te klikken komt u op ons expertiseplatform of ons e-learningplatform terecht (https://expertiseplatform-eckg.nl).

Telefonisch contact diensten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​023-7001210
​Telefonisch contact klachten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​085-0656971

Als u ons belt gaat u ermee akkoord dat wij uw naam en contactgegevens noteren.
Klik hier om naar ons privacybeleid te gaan

​Wanneer een organisatie bij ons is aangesloten en dus via ons een klachtenfunctionaris inhuurt of is aangesloten bij de externe klachtencommissie kunt u een klacht indienen. Mogelijk bent u al via de website van uw zorgaanbieder op onze website terecht gekomen. 


Op deze pagina leest u hoe u een klacht in kunt dienen en wat u daarna kunt verwachten.  

indienen van uw klacht

klachtenformulier

U kunt uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken. U kunt uw klacht kenbaar maken door het onderstaande klachtenformulier in te vullen. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd.


Uw klacht komt terecht bij onze klachtencoördinator Ankie Duimel. De klachtencoördinator verzorgt de eerste opvang van klachten en zorgt dat u naar de juiste persoon verwezen wordt. Ze kijkt ook direct na of de organisatie diensten bij ons afneemt. Zo niet, dan wordt u geholpen bij wie u wel moet zijn.


De organisatie kan aangesloten zijn bij de externe klachtencommissie of een klachtenfunctionaris inhuren. Hieronder staat het verschil;

  • ​De klachtenfunctionaris bemiddelt om tot een gezamenlijke oplossing te komen (door u en de organisatie). Dit kan bijvoorbeeld door middel van een bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over de gegrondheid van een klacht.
  • ​De klachtencommissie bestaat uit drie leden. De commissie doet op basis van schriftelijke stukken of een hoorzitting een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan een advies geven aan de organisatie, maar dit is niet bindend.


​Afhankelijk van wat uw organisatie bij ons afsluit kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie. Wij controleren dit voor u na ontvangst van uw klacht.

klacht indienen

Hieronder kunt u uw klacht kenbaar maken. De klacht komt tercht bij onze klachencoördinator. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail. De klachtencoördinator neemt daarna contact op met u en/of stuurt het door naar de juiste klachtenfunctionaris of de voorzitter van de klachtencommissie.