Welkom op onze verzamelsite. Op deze website is een algemeen overzicht opgenomen van onze producten en diensten. Door op onderstaande links te klikken komt u op ons expertiseplatform of ons e-learningplatform terecht (https://expertiseplatform-eckg.nl).

Telefonisch contact diensten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​023-7001210
​Telefonisch contact klachten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​085-0656971

Als u ons belt gaat u ermee akkoord dat wij uw naam en contactgegevens noteren.
Klik hier om naar ons privacybeleid te gaan

contactinformatie

frank willemsen

​​​​Mijn naam is Frank Willemsen en woon in Breda. Mijn ervaring heb ik opgedaan in een branche welke sterk in beweging is en waar mijn gesprekspartners vaak verschillende (conflicterende) belangen hadden. Het was de uitdaging om met respect voor een ieders mogelijkheden de verschillende belangen bij elkaar te brengen. In 2012 heb ik de overstap gemaakt van een commerciële setting naar een mensgerichte en bemiddeling. Hiervoor heb ik een opleiding tot Mediator, Buurtbemiddelaar én de beroepsopleiding tot klachtenfunctionaris met succes afgerond.

Inmiddels heb ik ervaring opgedaan als klachtenfunctionaris, ben ik als bemiddelaar en trainer actief voor Buurtbemiddeling en Buurtpreventie Breda en ben ik vertrouwenscontactpersoon bij een hockeyvereniging. Altijd werkend vanuit hetzelfde doel: mensen weer met elkaar in gesprek brengen, het vertrouwen te herstellen en hen oplossingen te laten bedenken voor een conflict dan wel  begrip te kweken voor “de andere waarheid”.

Recent ben ik gestart met mijn onafhankelijke advies- en bemiddelingsbureau ‘Traghetto’. ‘Traghetto’ is het Italiaanse woord voor ‘veerpont’. Een veerpont heeft de functie  om de verbinding te vormen tussen twee walkanten. In mijn ogen een passend beeld voor de activiteiten binnen mijn bedrijf.

Naam: Frank Willemsen

E-mailadres: F.Willemsen@eckg.nl


​Algemeen telefoonnummer:


0237001210 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00).

links

naar het klachten-formulier

​​Als klachtenfunctionaris bemiddel ik bij ontevredenheid of een klacht die u over uw zorgverlener of zorgaanbieder heeft. In een gesprek kan ik desgewenst bemiddelen. Het uitgangspunt is dat u en de zorgverlener en/of zorgaanbieder zelf tot een oplossing komen. In dit proces heb ik daarin een ondersteunende rol;

  • ik luister naar uw probleem en verhelder de klacht;
  • ik overleg desgewenst met de organisatie met uw toestemming;
  • ik kan u informatie geven over uw rechten en plichten;
  • ik bemiddel desgewenst tijdens een gesprek tussen u en de organisatie.

Het is van belang dat u zich prettig voelt bij de zorg, het onderwijs dat u krijgt of als werknemer binnen een organisatie. Wanneer dit op sommige momenten anders verloopt dan gewenst kan er een klacht ontstaan. Het verdient de voorkeur als u en de organisatie dit zelf op kunnen lossen, maar dit lukt niet altijd. De organisatie heeft ook een interne klachtenregeling voor de opvang van klachten. Hierin staat informatie over de werkwijze bij klachten en over mijn rol binnen de organisatie.  

​​​​U kunt uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken. Deze informatie staat ook in de klachtenregeling die u hiernaast kunt downloaden;

  • Per post: t.a.v. de klachtenfunctionaris, Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem
  • Direct per e-mail naar de klachtenfunctionaris: zie de contactinformatie hierboven bij mijn informatie.
  • Per e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl
  • Via het onlineformulier: klik hier

over mezelf

uw klacht kenbaar maken

een klacht indienen, hoe werkt het?
naar de algemene profielpagina

over mezelf

wat is mijn taak

download de klachten-regeling