Telefonisch contact diensten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​023-7001210
​Telefonisch contact klachten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​085-0656971

interne audits

 • < 15 FTE: € 695,- (exclusief BTW en inclusief verslag)
 • 15 - 30 FTE: € 1295,- (exclusief BTW en inclusief verslag)
 • ​> 30 FTE: € 1595,- (exclusief BTW en inclusief verslag)

aanvraagformulier

de kosten

Over deze dienst

​Interne audits zijn een middel om uw processen te toetsen. Daarnaast kan het u tijdig inzicht geven in uw sterke kanen, de risico's en de verbeterkansen. Onze interne audits geven zijn praktijkgericht. Dat is waar het uiteindelijk om draait in de zorg. Onze interne audits richten zich voornamelijk op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De kosten worden afgestemd op de omvang van uw organisatie.


​Om u een beeld te geven van de mogelijkheden volgt hieronder een beknopte opsomming;

 • Interne audits HKZ en ISO norm (ook de nieuwe ISO 9001:2015)
 • Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling
 • Preventie en omgaan met suïcide
 • Alcohol en drugsbeleid
 • Incident-/Klachtenmanagement
 • Risicobeheersing
 • Cliëntveiligheid
 • Medicatieproces
 • Wettelijke kaders (bijv. Wlz / Jeugdwet / ZvW / WMO)
 • ​etc.