Welkom op onze verzamelsite. Op deze website is een algemeen overzicht opgenomen van onze producten en diensten. Door op onderstaande links te klikken komt u op ons expertiseplatform of ons e-learningplatform terecht (https://expertiseplatform-eckg.nl).

Telefonisch contact diensten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​023-7001210
​Telefonisch contact klachten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​085-0656971

Als u ons belt gaat u ermee akkoord dat wij uw naam en contactgegevens noteren.
Klik hier om naar ons privacybeleid te gaan

klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

hoe kunt u uw klacht indienen?

​Het is van belang dat u zich prettig voelt bij de diensten die u ontvangt van uw haarwerker. Wanneer uw haarwerker lid is van Haarwerk Specialist Branchevereniging Nederland (HSBN) kunt u als klant een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris of externe klachtencommissie van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Klik hier voor een overzicht van de klachtmogelijkheden.De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht die u heeft. In een gesprek kan hij of zij desgewenst bemiddelen. Het uitgangspunt is dat u en de organisatie zelf tot een oplossing komen. In dit proces heeft de klachtenfunctionaris een ondersteunende rol;

 • luisteren naar uw probleem en verhelderen van de klacht;
 • overleg met de organisatie met uw toestemming;
 • het geven van informatie en advies over uw rechten en plichten;
 • bemiddeling door middel van een gesprek;
 • ​de klachtenfunctionaris kan u doorverwijzen naar een externe partij indien nodig. ​​

klacht indienen - leden hsbn 

klachtenformulier

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie met minimaal drie leden. Deze commissie neemt klachten in behandeling die ontvankelijk zijn verklaard na het indienen van de klacht. Op basis van hoor- en wederhoor, wat zowel schriftelijk als door middel van een hoorzitting plaats kan vinden, vormt de commissie een oordeel over de gegrondheid van klachten.


Zowel u als de tegenpartij kan het niet eens zijn met het oordeel van de commissie. Het oordeel van de klachtencommissie is niet bindend. U heeft ook de volgende mogelijkheden;

 • ​uw klacht aanmelden bij de Geschillencommissie (bindend oordeel);
 • ​het starten van een gerechtelijke procedure.

klacht indienen bij de externe klachtencommissie 

 • ​Via het online klachtenformulier > scroll verder op deze pagina
 • ​Via de mail naar > klachtenbehandeling@eckg.nl (geef aan dat u een klacht tegen een haarwerker van HSBN heeft)
 • ​Per post naar > Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem (geef aan dat u een klacht tegen een haarwerker van HSBN heeft)


​​​Nadat wij uw klacht ontvangen hebben zal onze jurist binnen drie werkdagen contact met u opnemen om de klacht door te nemen en door te leiden naar de juiste klachtenfunctionaris. Wanneer u een klacht indient bij de externe klachtencommissie ontvangt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging van de ambtelijk secretaris.


Downloads:

 • Klachtenregeling klachtenfunctionaris haarwerkes HSBN
 • Klachtenregeling externe klachtencommissie HSBN