Telefonisch contact diensten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​023-7001210
​Telefonisch contact klachten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​085-0656971

Als u ons belt gaat u ermee akkoord dat wij uw naam en contactgegevens noteren. Download ons privacybeleid hier

 • ​​De kosten voor de toolkit bedraagt eenmalig € 59,95 exclusief BTW.
 • ​Op basis van een (telefonische) intake maken wij zo spoedig mogelijk een offerte op maat voor u, afhankelijk van de omvang van de calamiteit. Voor de nazorg wordt ook een offerte op maat opgesteld.


​Wanneer een calamiteit is ontstaan bent u erbij gebaat om snel met een plan van aanpak te komen om de gevolgen ervan onder controle te krijgen. Na een intakegesprek kunnen we direct starten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze vaste commissie, bestaande uit drie personen; voorzitter, een jurist en deskundige op het gebied van uw klantengroep. U kunt het dossier continu inzien binnen onze klantenintranetomgeving. 

Wij zijn gespecialiseerd in calamiteitenonderzoek op basis van de PRISMA methodiek. Onze rapportage voldoet aan de eisen van externe toezichthouders zoals de IGZ of toezichthouders van de WMO. Verderop deze pagina leest u meer over de wijze waarop wij dit calamiteitenonderzoek uitvoeren en een aanmeldformulier.


Onze mogelijkheden met betrekking tot calamiteiten;

 • ​Preventief omgaan met calamiteiten; het is belangrijk dat u van tevoren nadenkt over het ontstaan van calamiteiten. Door middel van onze toolkit calamiteiten (lees hier meer) kunt u een preventief calamiteitenplan opstellen. Hierin regelt u een aantal belangrijke zaken waardoor u snel kunt handelen bij het ontstaan van een calamiteit.Denk hierbij onder andere aan het bijeenkomen van een crisisteam en het aanstellen van een persvoorlichter. Ook kunt u bij een calamiteit direct starten met het aanleggen van een crisislogboek zodat u belangrijke details later ook nog terug kunt vinden.
 • ​Calamiteitenonderzoek door middel van een PRISMA-analyse na het ontstaan van een crisis. Onze deskundige commissie kan zo snel mogelijk starten met het uitvoeren van het onderzoek. Dit moet u vanuit de Wkkgz extern regelen.
 • ​Een calamiteit heeft vaak een lange nasleep. Wij kunnen u ondersteunen bij de nazorg en herstel na een calamiteit.

Onze werkwijze bij calamiteitenonderzoek

CALAMITEITENONDERZOEK

De commissie

De onderzoekscommissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en een inhoudsdeskundige. Indien gewenst kunnen we ook een vertegenwoordiger vanuit medewerkers of cliënten toevoegen aan de commissie. De voorzitter zal voornamelijk contact met u hebben. De jurist controleert of het onderzoek aan de eisen voldoet en toetst de relevante wettelijke kaders. De inhoudsdeskundige heeft kennis van uw doelgroep.


De commissie werkt volgens het door ons opgestelde huishoudelijk reglement.


​Globaal wordt het onderzoek op de volgende wijze opgestart, uitgevoerd en afgerond;

 1. Intake melding calamiteit
 2. ​Samenstellen van het PRISMA team, bestaande uit de voorzitter van onze commissie en de betrokkenen binnen uw organisatie.
 3. Op basis van interviews en dossieronderzoek maken we een reconstructie. De commissie toetst alle relevante stukken en maakt een verslag van de reconstructie. Daarna gaan we dit bespreken met het PRISMA team van uw organisatie.
 4. Samen met het samengestelde PRISMA team maken we een voorlopige en daarna definitieve oorzakenboom.
 5. Door middel van een overzichtelijke oorzakenclassificatie brengen we de oorzaken, de ernst en de kans op het opnieuw ontstaan in kaart.
 6. Door de oorzakenclassificatie kunnen we verbetermaatregelen in kaart brengen.
 7. Het PRISMA verslag is afgerond en voldoet aan de eisen van de toezichthouders​.


Tijdens het onderzoek kunnen wij contact voor u onderhouden met de toezichthouder. Wij zijn ook aanwezig wanneer de toezichthouder een onderzoek uitvoert. U en uw medewerkers worden bijgestaan door de jurist.

aanvraagformulier

de kosten