​​PAKKET INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

​Documenten

interne audits

​HKZ, ISO, wettelijke kaders, specifieke processen

CALAMITEITENONDERZOEK

​WMO, Wlz, ZvW, Jeugdwet


risicomanagement

​VMS systeem, risicomanagementsysteem ISO / HKZ


(ZORG)DOCUMENTEN

​Protocollen, (dossier)formulieren, etc.

samenwerkings-partners eckg
INHUREN 
VERTROUWENSPERSOON

​Zorg, Welzijn, Onderwijs & Werknemers


consultancy

​Implementatie wettelijke kaders, (keurmerk)normen en kwaliteitseisen.


Voor zzp-ers in de zorg

​Pakket met kwaliteits-documenten


OVER ONS &
​CONTACT

trainingen WETTELIJKE KADERS ZORGjuridische dienstverlening zorgorganisaties

​JEUGDIGEN & OUDERSINHUREN
LID of leden RVT

​Zorg & Welzijn

PRIVACYWETGEVING IN DE ZORG

Documenten en actiepunteninloggen

​KLANTENINTRANET

INHUREN
kLACHTENFUNCTIONARIS

​Zorg, Welzijn, Kinderopvang, Onderwijs & Werkgevers


​klachtencommissie

Zorg, Welzijn, Kinderopvang Onderwijs & Werkgevers, Leveranciers hulpmiddelen