interne audits

​HKZ, ISO, wettelijke kaders, specifieke processen

CALAMITEITENONDERZOEK

​WMO, Wlz, ZvW, Jeugdwet


de jeugdjurist: tuchtrecht, klachtencommissie jeugdStichting expertisecentrum klacht- en gezondheidsrecht

Voor zzp-ers in de zorg

​Pakket met kwaliteits-documenten


OVER ONS &
​CONTACT

trainingen WETTELIJKE KADERS ZORGINHUREN
LID of leden RVT

​Zorg & Welzijn

PRIVACYWETGEVING IN DE ZORG

Documenten en actiepunten​klachtencommissie

Zorg, Welzijn, Kinderopvang Onderwijs & Werkgevers, Leveranciers hulpmiddelen


Telefonisch contact diensten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​023-7001210
​Telefonisch contact klachten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​085-0656971

​​PAKKET INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

​Documenten

(ZORG)DOCUMENTEN

​Protocollen, (dossier)formulieren, etc.

samenwerkings-partners eckg
INHUREN 
VERTROUWENSPERSOON

​Zorg, Welzijn, Onderwijs & Werknemers


consultancy

​Implementatie wettelijke kaders, (keurmerk)normen en kwaliteitseisen.


bedrijfsinformatie
expertisecentrum klacht- en gezondheidsrecht BV (externe websites)
nieuw!

​Online en gratis kenniscentrum wettelijke kaders in de zorg


juridische dienstverlening zorgorganisaties

​& ZZP-ERSinloggen

​KLANTENINTRANET

INHUREN
kLACHTENFUNCTIONARIS

​Zorg, Welzijn, Kinderopvang, Onderwijs & Werkgevers