Telefonisch contact diensten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​023-7001210
​Telefonisch contact klachten op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 ​085-0656971

Als u ons belt gaat u ermee akkoord dat wij uw naam en contactgegevens noteren. Download ons privacybeleid hier

​​PAKKET INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

​Documenten

interne audits

​HKZ, ISO, wettelijke kaders, specifieke processen

CALAMITEITENONDERZOEK

​WMO, Wlz, ZvW, Jeugdwet


de jeugdjurist: tuchtrecht, klachtencommissie jeugdStichting expertisecentrum klacht- en gezondheidsrecht

samenwerkings-partners eckg
INHUREN 
VERTROUWENSPERSOON

​Zorg, Welzijn, Onderwijs & Werknemers


consultancy

​Implementatie wettelijke kaders, (keurmerk)normen en kwaliteitseisen.


Voor zzp-ers in de zorg

​Pakket met kwaliteits-documenten


bedrijfsinformatie
expertisecentrum klacht- en gezondheidsrecht BV (externe websites)
OVER ONS &
​CONTACT

trainingen WETTELIJKE KADERS ZORGnieuw!

​Online kenniscentrum wettelijke kaders in de zorg


juridische dienstverlening zorgorganisaties

​& ZZP-ERSINHUREN FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
AVG

PRIVACYWETGEVING IN DE ZORG

Documenten en actiepuntenINHUREN
kLACHTENFUNCTIONARIS

​Zorg, Welzijn, Kinderopvang, Onderwijs & Werkgevers


​klachtencommissie

WMO, Jeugdwet Leveranciers hulpmiddelen


(ZORG)DOCUMENTEN

​Protocollen, (dossier)formulieren, etc.